Ota kantaa Savonlinnan yleiskaavaan ja kansalliseen kaupunkipuistoon

Savonlinnan kaupungissa on vireillä kaksi tärkeää hanketta, joilla on pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat vaikutukset. Virkamiesten esittämät kaupunkikeskustan yleiskaavaesitys ja kansallisen kaupunkipuiston rajaukset heikentävät mahdollisuuksia tarttua Savonlinnan keskeisimpien ongelmien ratkaisemiseen.

Kumpikaan esitys ei auta uusien työpaikkojen synnyttämisessä eikä pysäytä jatkuvaa väestön vähenemistä. Siten kumpaakaan hanketta ei voida hyväksyä esitetyssä muodossa. Siten nyt on tärkeää vaikuttaa ja ottaa asiaan rakentavasti kantaa, ettei hankkeissa lähdetä Savonlinnan taloudellisen tulevaisuuden kannalta väärille urille. Lausunto molemmista hankkeista on annettava Savonlinnan kaupungille viimeistään maanantaina 17.2.2020.

Savonlinnan tukevaisuuden kannalta suurimmat ongelmat ovat 1) jo pitkään jatkunut väestökato, 2) väestön merkittävä ikääntyminen ja 3) keskustan kehittämisen jääminen sivuraiteille. Kaupungin virkamiesten yleiskaavaesitys ja kaupunkipuistohanke eivät ollenkaan auta kaupungin tärkeimpien ongelmien ratkaisemisessa, vaan esitykset voisivat pahimmillaan jopa kiihdyttää ongelmien kärjistymistä.

Kun Savonlinnassa laaditaan uutta keskustaajaman yleiskaavaa, tärkein seikka, minkä pitäisi ohjata valmistelua tulisi olla pureutuminen Savonlinnan tulevaisuuden kannalta keskeisiin ongelmiin. Keskustaajaman yleiskaavalla voidaan löytää ratkaisuja ongelmiin, mutta huonolla yleiskaavalla voidaan myös vahingoittaa ja lisätä ongelmia.

Tarkastelkaamme Savonlinnan keskeisiä ongelmia, mitä niille täytyisi tehdä, ja voidaanko ongelmat ratkaista kaavaratkaisuilla tai kaupunkipuistohankkeella, joka tosiasiassa vaikeuttaa vetovoimaisimpien alueiden kaupallista tai matkailullista käyttöä.

1) Pitkään jatkunut väestökato

Väestökatoon on monia syitä, mutta nyt se voitaisiin pysäyttää tai ainakin vähentää siten, että kaupunki tarttuisi vaikuttaviin tapoihin saada kaupunkiin ympärivuotista matkailua. Ympärivuotinen matkailu kuuluu kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Mutta kun kaupunkipuistohankkeen suunnitelmiin kuuluu koko Kyrönniemen lisääminen kaupunkipuistoon, esimerkiksi ympärivuotisen kylpylän rakentaminen alueelle estettäisiin. Savonlinnassa ympärivuotinen matkailu vaatisi korkean tason kylpylän mahtavalla Olavinlinnan vaikutusalueella. Kaupunkipuistosuunnitelma löisi siten kaupungin matkailun kehittämisen strategista tavoitetta kasvoihin.

Vielä lisäksi, kaupunkipuistohankkeen yhteydessä Kyrönniemen muuttaminen käytännössä puistoksi ei voi tapahtua ennen, kuin talousarviokirjan kirjaus Kyrönniemen matkailumahdollisuuksien selvittämisestä on tehty. Muuten hankkeella kävellään kaupunginvaltuuston tahdon ja päätösten yli.

Jos kaupunkikeskustan välittömässä läheisyydessä ei mahdollisteta parhaalla paikalla sijaitsevalla Kyrönniemellä matkailun kehittämistä, merkittävä ympärivuotinen matkailu Savonlinnassa on unohdettava. Samalla on unohdettava väestökadon kääntyminen väestönkasvuun.

2) Väestön merkittävä ikääntyminen

Väestön ikääntyminen ei sinänsä ole ongelma, mutta jos ikääntyminen on merkittävää, silloin työssäkäyvä väestö ja lasten määrä eivät kasva. Jos ykköskohdassa käsiteltyä väestökatoa ei saada hallintaan, myöskään väestön merkittävää ikääntymistä ei voida estää. Tällöin veronmaksajien jo nyt liiallista verotaakkaa ei pystytä keventämään, joten ilman pikaisia toimia kaupunkikeskustan matkailun kehittämiseksi kielteinen kehä alueen talouden hiipumiseksi on väistämätön.

3) Kaupunkikeskustan kehittämisen jääminen sivuraiteille

Erityisesti yleiskaavassa on mahdollisuus antaa kaupungin talouselämässä vaikuttaville yrityksille kannustimia uusien ratkaisujen synnyttämiseksi ja toimintojen sijoittumisen edistämiseksi. Kaupungin johto on pitkään suunnitellut, että Kirkkolahden seutu kaavoitettaisiin pääasiassa asumiselle, mutta nyt yleiskaavassa ei oteta mitään kantaa siihen, että Kirkkolahdessa sijaitsevat kaupan suuryksiköt siirtyisivät paremmille paikoille ja auttaisivat kompaktin keskustan ostosalueen synnyssä.

Kaavapäällikkö Päivi Behm sanoo, että yleiskaavassa ei voida tiettyä aluetta suunnitella toiseen tarkoitukseen kuin se on nyt käytössä. Eihän tällainen väite voi pitää paikkaansa, sillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Siten, jos kaupungin tavoitteena on Kirkkolahti pääosin asumisen alueena, se pitäisi näkyä yleiskaavassa.

Savonlinnan seudun perussuomalaiset ry

Puheenjohtaja Juha Kukkonen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa