Perussuomalaiset esittivät 75 000 euroa lisää lapsiperheiden ruoka-apuun, kulttuuristrategiaa emme kannattaneet

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on 30.3.2020 tehnyt kaksi päätöstä, joista toisella, kulttuuripääkaupunkipäätöksellä on lisäksi mahdollisesti kielteiset ja kauaskantoiset vaikutukset kaupungin elinkeinoelämään. Toinen samassa kokouksessa tehty päätös koski lapsiperheiden hatkinnanvaraista ruoka-apua.

Koska Savonlinnan median antama kuva päätöksistä ja perussuomalaisten osuudesta päätöksenteossa on puutteellinen ja vääristynyt, perussuomalaiset tuovat oman näkemyksensä asiasta esille omalla verkkosivullaan. Uutisjuttuihin on sisällytetty niihin kuulumattomia asioita, ja uutisjutut pitävät sisällään toimittajan arvioita toimijoiden motiiveista. Uutisista on tarkoituksella jätetty pois tiedotteen olennainen sisältö. Siksi Savonlinnan perussuomalaisten kaupunginvaltuutettujen on syytä kertoa oma kantansa Savonlinnan kaupungin kulttuuristrategian käsittelystä ja päätöksenteosta, vähävaraisten ruoka-avun päätöksestä ja siitä, miksi perussuomalaiset ilmoittivat, että he eivät osallistuneet kaupunginvaltuuston kokoukseen 30.3.2020.

Savonlinnan kaupunginvaltuuston perussuomalaisten valtuutetut lähettivät perjantaina 27.3.2020 tiedotteen, että perussuomalaiset valtuutetut eivät yhä vakavammaksi muuttuneen koronaepidemian eli maailmanlaajuiseksi muuttuneen pandemian vuoksi osallistu kaupunginvaltuuston kokoukseen 30.3.2020. Valtioneuvosto oli koko ajan tiukentanut antamiaan ohjeita ja määräyksiä kokoontumis- ja liikkumisrajoituksista. Edellispäivänä valtioneuvosto oli päättänyt erittäin poikkeuksellisesta toimesta eli Uudenmaan maakunnan rajojen sulkemisesta. Rajat suljettiin tiedotteen lähettämisestä seuraavana päivänä eli lauantaina 28.3.2020.

Savonlinnassa media ei uutisoinut tiedotteestamme neutraalisti. Uutisoinnissa perussuomalaisten tiedotteen perustelu ja toiminnan motiivi kyseenalaistettiin. Media ei malttanut jättää spekulointia kolumneihinsa, vaan toimittajan mielipide ja kommentit oli ujutettu uutistekstiin. Tällainen on perusvirhe liian innokkaassa mediassa. Päätoimittajalle tästä huomauttaminen oli turhaa, sillä päätoimittaja ei edes vastannut perussuomalaisten huomautukseen.

Koska media ei lue kaupunginvaltuuston tai -hallituksen pöytäkirjoja tai ei ehkä pidä niiden sisällöstä, julkaisemme itse oman kantamme täällä, ja asia on kiinnostuneiden tarkistettavissa pöytäkirjoista.

Valtioneuvosto on koronapandemian vuoksi ohjeistanut yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmiä pysymään kotona. Kaupunginvaltuuston kokouksia ei ole kielletty, mutta se ei silti muuta miksikään ohjeiden ja määräysten merkitystä. Perussuomalaiset ilmoittivat kokoukseen osallistumattomuudestaan perustellen sitä nimenomaan valtioneuvoston antamilla ohjeilla ja määräyksillä. Perussuomalaisten toimi ei siten ollut mielenosoitus eikä boikotointi, niin kuin paikallinen media yhdessä asiaan liittyvässä ”uutisjutussaan” väitti.

Kun perussuomalaiset lähettivät medialle tiedotteensa, että he eivät osallistu kokoukseen, silloin ei ollut tiedossa sitä, että valtuuston kokouksessa tultaisiin käsittelemään vähävaraisille lapsiperheille esitettävää ruoka-apua. Tätä esitystä ei ollut vielä olemassakaan yhdenkään päätöselimen esityslistalla, mutta kaupunginjohtaja tiedotti ajatuksestaan perjantaina. Kaupunginjohtajan esitys käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 30.3. noin tuntia ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Valtuuston esityslistalle asia tuli kokouksen alussa ylimääräisenä pykälänä.

Kaupunginhallituksen kokouksessa perussuomalaiset esittivät vähävaraisille lapsiperheille korotettua ruoka-apua, sillä monen perheen elättäjät ovat yhä koululaisten kevätlukukauden jälkeen lomautettuna tai työttömänä. Perussuomalaiset esittivät siis 75 000 euron lisämäärärahaa ruoka-apuun, ja kate määrärahaan olisi haettu kaupungin luottamushenkilöpalkkioiden tilapäisellä 50 prosentin leikkauksella. Näin luottamushenkilöt olisivat voineet auttaa vähäosaisimpia luopumalla osasta palkkiostaan. Tämä esitys on kaupunginvaltuuston pöytäkirjassa, mutta vaikka asiasta tiedotettiin paikalliselle medialle, tämä tieto ei ole tullut yleisön tietoon median kautta. Se on harmillista, sillä erään paikallisen median virheellisesti väittäessä perussuomalaisten boikotoivan valtuuston kokousta, jotkut keskustelijat väittivät lehdessä, että perussuomalaiset eivät halua auttaa vähävaraisia.

Toinen odotettu ja mielenkiintoinen valtuuston 30.3. kokouksen aihe oli Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeen määräraha ja hankkeeseen liittyvä määrärahapäätös. Mediassa levinnyt väite että perussuomalaiset boikotoisivat kokousta mielenosoityksellisesti sai jotkut keskustelijat väittämään, että perussuomalaiset eivät uskaltaisi osallistua asiasta päättämiseen. Tällaiset väitteet eivät pidä paikkaansa, ja se käy ilmi myös kaupunginhallituksen esityksistä valtuustolle. Valtuuston pöytäkirjasta kuka tahansa voi käydä tarkistamassa asian ja todeta, että perussuomalaisilla oli perusteltu vaihtoehto sekä hakemukseen, kulttuuristrategiaan että hankkeen määrärahaan.

Erityisesti kulttuuristrategian käsittely vaatisi medialta huomiota. Kun paikallinen media antaa ymmärtää, että se on kiinnostunut Savonlinnan kulttuurista ja kulttuurielämästä, miksi kulttuuristrategiasta ei kuitenkaan juuri puhuta. Kulttuuristrategian syntyhistoria ja asian käsittely kaupunginhallituksessa on suorastaan omituista. Senkin voi tarkistaa valtuuston pöytäkirjasta, mutta kiinnostavin päätöksessä on asian käsittely kaupunginhallituksessa. Nimittäin, juuri kukaan kaupunginhallituksessa ei ollut tyytyväinen kulttuuristrategialuonnokseen, mutta se kuitenkin tuli päätökseksi ilman yhtään muutosta. Miten tällainen voi olla mahdollista? Useat kaupunginhallituksen jäsenet esittivät ajatuksiaan kulttuuristrategialuonnoksesta, ja useat kommentit olivat jopa tyrmääviä, mutta silti päätös syntyi muutoksitta.

Yhtä omituinen oli koko kulttuuristrategian valmistelu ennen päätöksentekoa. Perussuomalaiset esittivät elinkeinotoimen määrärahojen sijaan muutosta määrärahan lähteeseen (kulttuurimäärärahojen sisäinen siirto) ja muutosta kulttuuristrategiaan, mutta kumpikaan esitys ei saanut kannatusta. Silti lehtien palstoilla annetaan ymmärtää, että perussuomalaiset olisivat olleet sekä hakemuksen että päätetyn määrärahan kannalla. Koska kahden miljoonan euron panostus rahoitetaan valtuuston päätöksellä elinkeinotoimen määrärahoista, sillä on huomattava elinkeinotoimen toimintaa heikentävä vaikutus jopa kuuden vuoden ajan. Perussuomalaisten mielestä olisi ollut oikeudenmukaista ja oikeutettua käyttää kulttuurihankkeeseen kulttuuritoimelle osoitettuja määrärahoja niiden uudelleenjärjestelyllä. Mistä kaupunki löytää yrityksille välttämätöntä elinvoimanyrkkiä, kun elinkeinojen kehittämisen varoja suunnataan kulttuurin vielä hyvin epämääräisiin tarpeisiin.

Kulttuuristrategiasta ja sen päätöksenteon taustoista kirjoitamme oman itsenäisen artikkelinsa.

Juha Kukkonen, puheenjohtaja

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa