Perussuomalaisten kannanotto sote-suuntautumisesta ja maakunnan vaihtamisesta

Savonlinnan kaupunki otti joulukuussa 2019 selkeän kannan, että kaupunki haluaa sote-asiassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyöhön tai jopa Sosterin toiminnan sulauttamista PSSHP:iin. Perussuomalaiset kaupunginvaltuutetut äänestivät sote-palveluiden järjestämisessä Pohjois-Savon suuntauksen puolesta. Perussuomalaisten kanta sote-suuntauksesta ei ole muuttunut tämän päätöksen jälkeen. Jos nyt tehtävä selvitys ja sen perusteella annettava lausunto lakimuutoksista antaa aihetta kannan muutokseen, perussuomalaiset ovat valmiita muuttamaan kantaansa.

Sen sijaan ministeri Krista Kiurun kanta on muuttunut siitä, mitä hän kaupungille lupasi talvella. Ministeriön lausuntopyynnössä on näet laitettu Savonlinnan tahdon toteutumiselle uusi ja yllättävä ehto: jos kaupunki haluaa suuntautua sote-palveluissa Pohjois-Savoon, siinä tapauksessa Savonlinnan on pakko suostua myös maakunnan vaihtamiseen. Tämä on yllättävä kannan muutos ministeriltä.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kesäkuun lopulla. Silloin kaupunginhallituksen perussuomalainen jäsen oli asiassa sillä kannalla, että kun Savonlinnan kaupungin tahdon toteutumisen ehtona on maakunnan vaihtaminen, sekä sote-suuntauksen että maakunnan vaihtamisen vaikutukset (edut ja haitat) on selvitettävä perusteellisesti, ennen kuin kaupunki tekee lopullista päätöstä sote-suuntauksesta ja maakunnasta.

Kaupunginhallitus joutui äänestämään asiassa. Kaupunginjohtajan esityksen kanssa kilpaili kokoomuksen esitys valmistelutyöryhmästä, joka olisi valmistellut kaupunginhallitukselle lausuntoehdotuksen maan hallitukselle sote-lainsäädännön muutoksesta annettavasta lausunnosta. Ryhmän kokoonpanoksi kokoomus ja sosialidemokraatit esittivät alunperin yhdeksänhenkistä joukkoa, joka olisi koostunut kolmesta kokoomuslaisesta, kahdesta sosialidemokraatista, kolmesta keskustalaisesta ja yhdestä kristillisdemokraatista. Perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto olisi jätetty valmistelutyöryhmän ulkopuolelle. Esitetyn ryhmän selvä enemmistö oli jo etukäteen päättänyt kantansa maakunnan vaihtamisesta.

Lisäksi kokoomuksen ja sosialidemokraattien esittämän ryhmän oli tarkoitus sovittaa ehdotuksensa yhteneväiseksi Sosterin lausunnon kanssa. Perussuomalaisten mielestä kaupunginhallituksen on annettava itsenäinen ja perinpohjainen lausunto ilman ennakkoon lukkoon lyötyjä kantoja ja ilman ulkopuolista ohjailua. Siis tutkitaan ennen kuin hutkitaan.

Kaupunginhallitus on päätöksensä mukaan itse lausunnon valmistelutyöryhmä, ja nyt kaupungilla on loistava tilaisuus pyytää selvityksessä vastaus kaikkiin tärkeisiin kysymyksiin. Kaupungilla on mahdollisuus kilpailuttaa Etelä-Savon ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit ja vaatia vastaus, mitä ne tarjoavat Savonlinnalle, jotta täällä säilyisivät mahdollisimman hyvät ja laajat sote-palvelut, ja miten samassa yhteydessä Savonlinnan seudun sote-kustannuksia voitaisiin alentaa huomattavasti nykyisestä. On tärkeätä panna merkille, että tähän mennessä kumpikaan sairaanhoitopiiri ei ole vakuuttanut kaupunkia siitä, että Savonlinnan keskussairaala voisi jatkaa toimintaansa nykylaajuudessaan.

Savonlinnan kaupunginhallitus kuulee (ja vaatii vastauksia kysymyksiinsä) selvityksessään laajaa joukkoa: Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunta, Kuopion ja Mikkelin kaupungit, XAMK ja Samiedu sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Sosteri, ja Essote.

Jokaisen Savonlinnan seudulla toimivan puolueen olisi luotettava järkiperäiseen keskusteluun ja asian selvittämiseen ilman ennakkoehtoja.

Savonlinnan seudun perussuomalaiset ry
Juha Kukkonen
Puheenjohtaja

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa