Kansanedustajille translaista

Arvoisa kansanedustaja,

Et voi väittää, ettet olisi tiennyt tosiasioita, kun trans-lailla sukupuolesta tehdään ilmoitusasia ilman luonnon- tai lääketieteellistä pohjaa.

Lähetän Suomen kansalaisena tämän viestin kaikille Suomen eduskunnan kansanedustajille informaationa, että jos niin sanottu trans-laki hyväksytään hallituksen esityksen kaltaisena, suomalaisille lapsille saatetaan tehdä suurta vahinkoa. Et voi myöskään väittää, ettet olisi tiennyt tosiasioita.

Keskustelu sukupuoli-dysforiasta, siitä, että “kasvava osa nuorista kokee olevansa sukupuoleltaan väärässä ruumiissa tai kehossa (eli kokee kehollista kärsimystä sukupuolipiirteisiin liittyen), on pääosin lähtöisin Yhdysvalloista. Yhdysvalloissa oli vuonna 2007 tällaisia kokemuksia hoitavia klinikoita yksi kappale. Nyt Yhdysvalloissa on sukupuoli-dysforiaa hoitavia klinikoita 300 kappaletta! Keskustelun lisääntyminen aiheesta on suoraan verrannollinen niin sanotun sosiaalisen median piirissä käydyn keskustelun lisääntymiseen yhteiskunnassa.

Niin ikään vuonna 2007 lääketieteellisessä tai myöskään yhteiskunnallisessa tutkimuksessa ei ollut juuri lainkaan kirjallisuutta tyttöjen kokemasta sukupuoli-dysforiasta. Syntyneiden lasten keskuudessa ja siten myös tutkimuksessa sukupuoli-dysforiaa on useimmiten todettu pojilla. Nyt vuonna 2023 suurin osa niistä nuorista, jotka kokevat olevansa sukupuoleltaan väärässä ruumiissa tai kehossa ovat tyttöjä. Mistä tämä johtuu, aivan ilmeisesti siitä, että tytöt ovat poikia herkempiä reagoimaan tällaiseen keskusteluun mediassa ja sosiaalisessa mediassa?

Yhdysvalloissa on osavaltiota, joissa lapsi voi saada vastakkaisen sukupuolen hormonihoitoa jopa ilman vanhempien suostumusta tai jopa ilman, että vanhemmat edes saavat asiasta tietoa.

Mutta mitkä ovat karmeimmat mahdolliset seuraukset, jos tulevaisuudessa myös Suomessa alaikäisille lapsille annetaan “hoitona” “vastakkaisen sukupuolen” sukuhormonia? Kun vasta murrosiässä oleville kehittyville lapsille annetaan toisen vastakkaisen sukupuolen hormonia, “hoidon” seuraus on sukupuoleen liittyvien elinten ja tytöillä synnytyselinten kehittymisen häiriintyminen. “Hoidon” väistämätön seuraus on lisääntymiskyvyttömyys aikuisena. Haluavatko päättäjät ottaa tällaisen vastuun, kun tällainen käytäntö on yhä yleisempää jo mainitussa Yhdysvalloissa?

Kasvuiässä olevat lapset ovat siis aikuisina lisääntymiskyvyttömiä, jos he saavat lapsena vastakkaisen sukupuolen hormonihoitoa. Mutta tämä ei ole vielä edes koko totuus. Hormonihoidolla aiheutamme lisääntymiskyvyttömyyden, eikä sitä enää voida korjata. Teemme siis lapsille korjaamattoman vahingon, Irreversible Damage. Samannimisen teoksen on vuonna 2020 julkaissut asiaa perinpohjin tutkinut Abigail Shrier.

Kun lukee tutkimuksia syntyvien lasten fyysisistä ominaisuuksista tai fyysisesti näkyvistä merkeistä sukupuoleen liittyen, on merkille pantavaa, että tutkimustulokset puhuvat aivan eri asteen ilmiöstä kuin lähes hysteriaan yltyneestä keskustelusta nuorten pahoinvoinnista liittyen nimenomaan sukupuoli-dysforiaan, väärässä kehossa elämiseen.

Mies ja nainen (eläimillä uros ja naaras) eroavat sukupuolisesti toisistaan sukusolujen tuottamisessa. Suvullisesti lisääntyvällä lajilla kuten ihmisellä toinen sukupuoli tuottaa enemmän sukusoluja kuin toinen. Ihmisillä mies voi tuottaa 12 miljoonaa siittiötä tunnissa, kun nainen tuottaa 400 sukusolua koko elämänsä aikana (ikävuosina 13-43).

Korkea sukusolujen tuotanto on biologinen urospuolisuuden määritelmä. Jos tutkijat löytävät uuden eläinlajin, sukusolujen tuotantoa tutkimalla voidaan selvittää kumpi sukupuoli on kumpi. Jos syntyvän lapsen ilmiasuinen sukupuoli on epäselvä, voidaan yrittää selvittää lapsen sukusolujen tuotantoa. Jos sukusolujen mukainen sukupuoli eroaa lapsen ilmiasuisesta sukupuolesta, kyse voi olla interseksuaalisesta yksilöstä. Näitä tapauksia on tutkimusten mukaan 0,01-0,018 % syntyvistä lapsista (Leonard Sax (2002) How Common is Intersex? Vol. 39. No 3). Suomessa syntyvistä lapsista (vuonna 2022 syntyi noin 45 000 lasta) interseksuaalisia on noin 5-9. Jotkut sukupuolentutkijat (jotka eivät ole luonnontieteen tai lääketieteen tutkijoita vaan yhteiskuntatutkijoita) väittävät, että sukupuoleltaan selkeästi määrittämättömiä lapsia olisi 1,7 %. Suomessa vuosittain syntyvistä lapsista siten olisi intersukupuolisia noin 765. Tällaisen väitteen tueksi ei kuitenkaan ole tutkittua näyttöä.

Jos lapsella on syntyessään tai kehittyessään siitin tai emätin ja kohtu, ensin mainittu on ilmiasuiselta sukupuoleltaan poika ja jälkimmäinen tyttö. Jos sukusolujen tuotannon määrä on kuitenkin ristiriidassa ilmiasuisen sukupuolen kanssa, silloin on äärimmäisen harvinainen tilanne, eli lapsi on intersukupuolinen.

Jos poika kokee olevansa tyttö, mutta hänellä on siitin ja sukusolujen eli siittiöiden tuotanto on useita miljoonia tunnissa, hän on poika, ja pahanolon tunne, dysforia voi johtua aivan jostain muusta kuin sukupuolesta.

Jos tyttö, jolla on emätin ja kohtu ja tuottaa munasolun, hänen pahanolonsa eli dysforiansa syy voi olla ja luultavasti on jotain muuta kuin ilmiasuiseen sukupuoleen liittyvää. Jos tällaiselle alaikäiselle tytölle tulevaisuudessa annetaan mieshormonia sukupuolisen kehityksen aikana, luultavasti teemme tytölle korvaamatonta vahinkoa (irreversible damage). Mieshormoni vaikuttaa kehittyvään tyttöön siten, että hän menettää lisääntymiskykynsä.

Yhdysvaltojen joidenkin osavaltioiden lainsäädäntöä ei saa Suomessa seurata.

Kunnioittaen

Juha Kukkonen
Valtiotieteen maisteri
Savonlinna

Liite: linkki Abigail Shrierin videoon aiheesta https://www.youtube.com/watch?v=DWbxIFC0Q2o

Kirjoitettu 28.1.2023

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa