Puheenjohtajan kirjoitus liittyen sote-suunnitelmaan

Juha Kukkonen Savonlinna
7 t ·
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.
Vasemmistolaisen jäsenen esityksestä Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka todettiin esteelliseksi käsittelemään asiaa. Kaupunginhallituksen päätös tuli seuraavalla perusteella: “Kirsi Torikan virkasuhde Itä-Savon sairaanhoitopiirissä.”
Kaupunginhallituksen enemmistö on siis sitä mieltä, että Sosterin virkamies ei voi osallistua eduskunnassa säädettävän lain luonnoksesta annettavan lausunnon käsittelyyn.
Lausunnon antamista varten järjestetään noin 20 eri organisaation kuuleminen. Ensimmäisessä suunnitellussa kuulemisessa kysytään Etelä-Savon maakunnan edustajilta muun muassa seuraavaa: Miten Etelä-Savon maakuntaliitto näkee Savonlinnan aseman Etelä-Savossa? Seitsemän kaupunginhallituksen jäsentä on sitä mieltä, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan virkasuhde Sosterissa tekee hänet esteelliseksi tällaisen kysymyksen käsittelyyn kaupunginhallituksessa. Kysyttäessäkään yksikään esteellisyyttä kannattanut ei ole vastannut kysymykseen, miten virkasuhde Sosterissa olisi peruste esteellisyydelle.
Katson, että esteellisyyden käsite on ymmärretty täysin väärin. Lainsäädäntöön annettavassa lausunnossa ei ole mitään sellaista, jota Sosterin virkamies voisi käyttää oman tai työnantajansa eduksi. Jokaisella suomalaisella on sananvapaus ja oikeus ottaa kantaa maassa säädettäviin lakeihin, eikä esteellisyyssäädöksiä ole tarkoitettu siihen, että aktiivisesti politiikkaan osallistuvaa estetään perusteettomasti osallistumasta poliittiseen päätöksentekoon.
Juha Kukkonen
kaupunginhallituksen jäsen (ps)
Savonlinna

Kirjoitettu 10.8.2020

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa